Clip Cách tìm vectơ pháp tuyến từ vectơ chỉ phương – Class.VN ✅ VIP

Clip Cách tìm vectơ pháp tuyến từ vectơ chỉ phương – Class.VN


Mẹo tìm vectơ pháp tuyến từ vectơ chỉ phương 2022

Lã Hiền Minh tìm kiếm từ khóa Cách tìm vectơ pháp tuyến từ vectơ chỉ phương Cập nhật ngày: 2022-04-02 23:19:12 . Với phương châm chia sẻ thủ thuật và hướng dẫn chi tiết trong nội dung bài viết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu mà bạn vẫn chưa hiểu, bạn hoàn toàn có thể để lại bình luận ở cuối bài viết để mình giải thích và hướng dẫn lại cho bạn .

Cách tìm vectơ chỉ phương của đường cực hay môn toán lớp 10 với đầy đủ lý thuyết, bài giải và bài tập có lời giải cho bài học sẽ giúp các em học sinh nắm được Cách tìm vectơ chỉ phương của đường cực

Cách tìm vectơ chỉ phương của đoạn thẳngA. Phương pháp giải

+ Cho đường thẳng d, một vectơ u → được gọi là VTCP của đường thẳng d nếu u → có giá song song hoặc trùng với đường thẳng d.

+ Nếu vectơ u → (a; b) là VTCP của đường thẳng d thì vectơ ku → (với k ≠ 0) cũng là VTCP của đường thẳng d.

+ Nếu hàng da có VTPT n→( a; b) thì hàng d lấy các vectơ n→( b; -a) và n’→( – b; a) làm VTPT.

cach tim vecto phap tuyen tu vecto chi phuong 5f4ea9dd6a7e2b9327d56f00415f9320

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Đường thẳng d của một vectơ chỉ phương u→ = (3; -4). Đường thẳng ∆ song song với da đối với vectơ pháp tuyến:

MỘT. n1→ = (4; 3) b n2→ = (- 4; 3) VS n3→ = (3; 4) Đ. n4→ = (3; – 4)

Câu trả lời

Khi hai đường thẳng song song thì VTCP (VTPT) của đường thẳng này cũng là VTCP (VTPT) của đường thẳng kia nên:

Cách Tìm Vectơ Chỉ Phương Của Một Đoạn Thẳng Cực Hay - Toán Lớp 10 → u∆→ = ud→ = (3; -4) → n∆→ = (4; 3)

Xem thêm :  Blockchain financial services banking report

Chọn một

Ví dụ 2: Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm A(-3; 2) và B(1; 4)?

MỘT. u1→ = (-1; 2) b u2→ = (2; 1) VS u3→ = (- 2; 6) Đ. u4→ = (1; 1)

Câu trả lời

+ Đường thẳng AB đi qua hai điểm A và B nên đường thẳng này nhận véc tơ AB → ( 4; 2) làm véc tơ chỉ phương.

+ Lại có vectơ AB → và u → (2, 1) là hai vectơ cùng phương nên đoạn thẳng AB nhận vectơ u → (2, 1) là VTCP.

Chọn B

Ví dụ 3: Vector giám đốc đường dây Cách Tìm Vectơ Chỉ Phương Của Một Đoạn Thẳng Cực Hay - Toán Lớp 10 = 1 là:

MỘT. u4→ = (-2; 3) b u2→ = (3; -2) VS u3→ = (3; 2) Đ. u1→ = (2; 3)

Hướng dẫn giải:

Ta rút gọn phương trình của đường thẳng đã cho về dạng tổng quát:

Cách Tìm Vectơ Chỉ Phương Của Một Đoạn Thẳng Cực Hay - Toán Lớp 10 = 1 ⇔ 2x + 3y – 6 = 0 nên hàng có VTPT là n→ = (2; 3)

VTCP suy ra là u → = (3; − 2) .

Chọn B

Ví dụ 4: Vectơ chỉ phương của đường thẳng d: 2x – 5y – 100 = 0 là:

MỘT. u→ = (2; -5) b u→ = (2; 5) VS u→ = (5; 2) Đ. u→=(-5; 2)

Câu trả lời

Đường thẳng d có VTPT là n→( 2 ;- 5) .

⇒ đường thẳng có VTCP là u→( 5; 2) .

Chọn C

Ví dụ 5: Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua hai điểm A(2; 3) và B( 4; 1)

MỘT. n→ = (2; -2) b n→ = (2; -1) VS n→ = (1; 1) Đ. n→ = (1; -2)

Câu trả lời

Hàng AB nhận véc tơ AB →( 2; -2) làm VTCP nên hàng d nhận véc tơ

n→( 1; 1) làm VTPT.

Chọn C

Ví dụ 6. Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Ox.?

MỘT. u1→ = (1; 0). b u2→ = (0; -1) VS u3→ = (1; 1) Đ. u4→ = (1; – 1)

Xem thêm :  Hướng dẫn Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình 2 sin x trừ m = 0 vô nghiệm - Class.VN ✅ VIP

Câu trả lời

Trục Ox có phương trình y = 0; Đường thẳng này cũng có VTPT n→( 0;1)

⇒ Đường thẳng này nhận vectơ u→( 1; 0) làm VTCP.

⇒ Đường thẳng song song với Ox luôn có VTCP là u1→=(1; 0).

Chọn một.

Ví dụ 7: Xét đường thẳng d đi qua A( 1; 2) và điểm B(2; m) . Tìm m để đường thẳng d nhận u→(1;3) làm VTCP?

MỘT. m = – 2 b m = -1 VS m = 5 Đ. m = 2

Câu trả lời

Đường thẳng d đi qua hai điểm A, B nên đường thẳng d nhận véc tơ AB → (1; m−2) làm VTCP.

Lại có một vectơ u→( 1; 2) là VTCP của đường thẳng d. Suy ra hai vectơ u → và AB → cùng nghĩa nên tồn tại số k sao cho: u → = kAB →

Cách Tìm Vectơ Chỉ Phương Của Một Đoạn Thẳng Cực Hay - Toán Lớp 10

Vậy m = 5 là giá trị cần tìm.

Chọn C

Ví dụ 8: Xét đường thẳng d đi qua A(- 2; 3) và điểm B(2; m + 1) . Tìm m để đường thẳng d nhận u→( 2; 4) làm VTCP?

MỘT. m = – 2 b m = -8 VS m = 5 Đ. m = 10

Câu trả lời

Đường thẳng d đi qua hai điểm A, B nên đường thẳng d nhận véc tơ AB → (4; m−2) làm VTCP.

Lại có vectơ u → (2; 4) là VTCP của hàng d. Suy ra hai vectơ u→ và ab→ cùng phương nên tồn tại số k sao cho: u→ = kAB→

Cách Tìm Vectơ Chỉ Phương Của Một Đoạn Thẳng Cực Hay - Toán Lớp 10

Vậy m = 10 là giá trị cần tìm.

Đã chọn

Ví dụ 9. Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm A( a; 0) và B( 0; b)

MỘT. u→(-a; b) b u→( a; b) VS u→( a + b; 0) Đ. u→(-a;-b)

Câu trả lời

Đường thẳng AB đi qua hai điểm A và B nên đường thẳng này nhận AB→(-a;b) làm vectơ chỉ phương.

Chọn một.

Ví dụ 10 . Đường thẳng d của một vectơ pháp tuyến u→ = (-2; -5) . Đường thẳng ∆ vuông góc với da là vectơ chỉ phương:

Xem thêm :  Hướng dẫn Mối hỗn hợp bột kim loại X và bột oxit sắt dùng để hàn thanh ray kim loại X là - Layer.VN ✅ VIP

MỘT. u1→ = (5; -2) b u2→ = (-5; 2) VS u3→ = (2; 5) Đ. u4→ = (2; -5)

Câu trả lời

Khi hai đường thẳng vuông góc với nhau thì VTCP của đường thẳng này chính là VTPT của đường thẳng kia nên:

Cách Tìm Vectơ Chỉ Phương Của Một Đoạn Thẳng Cực Hay - Toán Lớp 10

Lại có hai vectơ u∆→(-2;-5) và u→(2,5) cùng phương nên đường thẳng ∆ nhận vectơ u→(2;5) làm VTCP.

Chọn C

Ví dụ 11: Vectơ đạo hàm bên phải d Cách Tìm Vectơ Chỉ Phương Của Một Đoạn Thẳng Cực Hay - Toán Lớp 10 thì là ở:

MỘT. u1→ = (2; -3) b u2→ = (3; -1) VS u3→ = (3; 1) Đ. u4→ = (3; -3)

Câu trả lời

VTCP của đường thẳng d là u→( 3; -1)

Chọn XÓA

Tải xuống tài liệu

Những mục tương tự

« Bài tiếp theo Bài tiếp theo »

AVvXsEjohk7xwjmo efZHq Q2xSV56E0YcuKEP 4KW8irVOV8e1w2TaF3vGpudtI5MYrcTzGi0zDjTsHk3Xgq2tv9MUwCv66TdsK ogRm3Ec5KrVyc78166WWGClXICJOUixAzOyoTL6QBCbfLDuABfG3ovGZiMEw45vVEtAXXE Ha2ZT7iGMz lCM3SPA=s320

Ôn tập Cách tìm vectơ pháp tuyến từ vectơ chỉ phương?

Bạn chỉ cần đọc bài viết rõ hơn với một số hướng dẫn về Ôn tập Cách tìm vectơ pháp tuyến từ vectơ chỉ phương về phía trước

Share Link Download Cách tìm vectơ pháp tuyến từ vectơ chỉ phương miễn phí

Pro tìm kiếm một số trong số họ Share link cập nhật Cách tìm vectơ pháp tuyến từ vectơ chỉ phương miễn phí.

Hỏi đáp về tìm vectơ pháp tuyến từ vectơ chỉ phương

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách tìm vectơ pháp tuyến từ vectơ chỉ phương mà bạn vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể để lại bình luận ở cuối bài viết để Ad giải thích và hướng dẫn lại cho bạn #Cách #tìm #vector # tuyến tính #phương pháp # từ #vector #chỉ #đường – 2022-04-02 23:19:12Clip Cách tìm vectơ pháp tuyến từ vectơ chỉ phương – Class.VN

Related Posts

Video Ca dao mang vẻ đẹp gì – Class.VN

 ✅ VIP

Video Ca dao mang vẻ đẹp gì – Class.VN ✅ VIP

Video Ca dao mang vẻ đẹp gì – Class.VN Gợi ý về cái hay của dân ca Bùi Nam Khánh tìm kiếm từ khóa Vẻ đẹp câu…

AF1QipMnSmix QRFe He2QZkgeQJvPe5fKCwXz7MyEKVw1600

Clip Top 1 anker shop Huyện Phú Lương Thái Nguyên 2022 – Class.VN ✅ VIP

Clip Top 1 anker shop Huyện Phú Lương Thái Nguyên 2022 – Class.VN Tips Guide Top 1 anker shop Huyện Phú Lương Thái Nguyên 2022 Chi tiết…

AVvXsEhWD4oVzy0wtU8f4kRmbTII6sxYZLKXnlpL1QYj5kGCZ1mRIMzDo6EyWmxP nRtmp8vjVPiCVygN3gj8svO4unvM dLX6BhnVRlRwArE9llOxrehJBcqOwBmKrR5ie Hd0v4KPSsmjezQU2 zOrpweMyr9Pypkn9UinLwhIBMTZ5vcYjTGFOcW03ww1600

Mẹo Top 1 tiệm honda head Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi 2022 – Class.VN ✅ VIP

Mẹo Top 1 tiệm honda head Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi 2022 – Class.VN Hướng Dẫn Mẹo Top 1 tiệm honda head Huyện Ba Tơ Tỉnh Quảng…

Clip Cây tam bội (3n cho quả không hạt được tạo ra bằng phương pháp nhân giống nào) – Class.VN

 ✅ VIP

Clip Cây tam bội (3n cho quả không hạt được tạo ra bằng phương pháp nhân giống nào) – Class.VN ✅ VIP

Clip Cây tam bội (3n cho quả không hạt được tạo ra bằng phương pháp nhân giống nào) – Class.VN Kinh nghiệm về giống tam bội (3n…

AVvXsEjDsUEo7GZHsroSmYhVFZhlVAUfezRhS2pSxgs74IVtCbDc2BA uxHZzLI6W6HyF6VQWHtjvzXg47QSSK7v6jflwKvjvCMzhRQpC0xYZv95USrHCMO4qoIvnYiOEhnfBVwsE12 QFewWlN6Hbk4HFEu1EgVESmezcsWyAfn fIkccNSBAM05eAQWgw1600

Clip Cuộc Cách Mạng Mỹ Là Gì – Ý Nghĩa Cuộc Cách Mạng Mỹ – Class.VN ✅ VIP

Clip Cuộc Cách Mạng Mỹ Là Gì – Ý Nghĩa Cuộc Cách Mạng Mỹ – Class.VN Thử Nghiệm Cách Mạng Mỹ Là Gì – Ý Nghĩa Cách…

Hướng Dẫn Top 20 Cửa Hàng Đổi Tiền Xanh Tại Quận Hà Đông Hà Nội 2022 – Class.VN ✅ VIP

Hướng Dẫn Top 20 Cửa Hàng Đổi Tiền Xanh Tại Quận Hà Đông Hà Nội 2022 – Class.VN Kinh Nghiệm Vào Top 20 Quận Hà Đông Hà…