Hướng dẫn làm bài tập trang 110 111 SGK toán lớp 5 – Class.VN ✅ VIP

Hướng dẫn làm bài tập trang 110 111 SGK toán lớp 5 – Class.VN


Hướng dẫn kinh nghiệm Làm bài tập trang 110 111 SGK lớp 5 2022

Nghiên cứu từ khóa Gan Feng Du Cách làm bài tập trang 110 111 SGK lớp 5 cập nhật ngày: 2022-11-07 05:14:10. Với phương châm chia sẻ những bí mật trong nội dung bài viết một cách chi tiết vào năm 2022. Nếu sau khi đọc bài viết mà vẫn chưa hiểu, bạn hoàn toàn có thể để lại bình luận ở cuối bài viết để tác giả giải thích và hướng dẫn lại cho bạn.

Bài 1 trang 110 SGK toán 5 luyện tập

Tính diện tích ngoại tiếp s và tổng diện tích hình thang s của hình hộp chữ nhật có:a) Chiều dài 25 dm, rộng 1,5 m và cao 18 dm.

b) Chiều dài (frac45)m, rộng (frac13)m và cao (frac14)m.

Giải pháp:

a) 1,5m = 15dm

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

(25 + 15) x 2 x 18 = 1440 (dm2)

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:

25 x 15 = 375 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

1440 + 375 x 2 = 2190 (dm2)

b) Chu vi hình hộp chữ nhật là:

((frac45) + (frac13)) x 2 x (frac14) = (frac1730) (mét vuông)

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:

(frac45) x (frac13) = (frac415) (mét vuông)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

(frac1730) + (frac415) x 2 = (frac1110) (mét vuông)

Đáp số: a) 1440dm2; b) 2190dm2

Bài 2 trang 110 SGK toán 5

Một chiếc hộp hình chữ nhật không có nắp có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm. Bên ngoài thùng được sơn. Diện tích dành cho sơn là bao nhiêu mét vuông?

Giải pháp:

8dm = 0,8m

Diện tích xung quanh của thùng là:

Xem thêm :  Mách nước Top 7 Shop Balo Miti Huyện Quảng Ninh Quảng Bình 2022 - Class.VN ✅ VIP

(1,5 + 0,6) x 2 x 0,8 = 3,36 (mét vuông)

Diện tích đáy thùng là: 1,5 x 0,6 = 0,9 (mét vuông)

Diện tích đã sơn là: 3,36 + 0,9 = 4,26 (mét vuông)

Đáp số: 4,26 m2

Bài 3 trang 110 sgk toán 5 luyện tập

Viết Đ đúng, viết S sai.

how to do homework page 110 111 textbook grade 5giai bai 1 2 3 trang 110 sgk toan 5 2 1514430473

a) Tổng diện tích của hai hình chữ nhật đó bằng nhau.

b) Tổng diện tích của hai hình chữ nhật không bằng nhau.

c) Chu vi của hai hình chữ nhật bằng nhau.

d) Diện tích xung quanh của hai hình vuông chữ nhật đó không bằng nhau.

Giải pháp:

một d

b) SẼ

c) SẼ

đ) ĐỎ

Chú ý: Hình hộp chữ nhật đã cho có diện tích bằng nhau nhưng đặt ở hai vị trí rất khác nhau nên diện tích toàn phần s bằng nhau nhưng diện tích xung quanh s rất khác nhau.

giaibaitap.me

Tiết 107 – Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương: Đáp án và gợi ý giải bài 1, 2 trang 111 SGK Toán 5.

– Tự động nhận dạng hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt. Vận dụng quy tắc tính diện tích của hình lập phương để giải các bài toán có liên quan.

dien tich xung quanh

a) Các mặt của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau nên:

Diện tích xung quanh bằng bình phương diện tích s của một mặt nhân với 4. Diện tích toàn phần bằng bình phương diện tích s của một mặt nhân với 6.

Bài 1: Tính diện tích ngoại tiếp s và tổng diện tích hình thang s của hình lập phương cạnh 1,5 m.

Quảng cáo – Quảng cáo

Chu vi hình lập phương đã cho là:

1,5 x 1,5 x 4 = 9 (mét vuông)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đã cho là:

Xem thêm :  Pitchin Tip là ai - Class.VN ✅ VIP

1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 (mét vuông).

Đáp số: 9m2; 13,5m2.

Bài 2 trang 11: Một hộp không có nắp được làm bằng bìa cứng có dạng hình lập phương có cạnh 2,5 dm. Tính diện tích s của nắp cần thiết để làm hộp (không tính các cạnh đã dán).

Vì hộp không có nắp nên chỉ có thể có 5 mặt. Vậy diện tích s của hình vuông phải dùng để làm hình hộp là:

2,5 x 2,5 x 5 = 31,25 (dm2)

Đáp số: 31,25 dm2

Bài thực hành 106 – Hình hộp chữ nhật – Toán lớp 5 bài 1,2,3 trang 110. Áp dụng quy tắc tính gần đúng diện tích s xung quanh (DTXQ) và diện tích toàn phần s của hình (DTTP) của hình. để giải các bài toán.

Bài 1: Tính diện tích ngoại tiếp s và tổng diện tích hình thang s của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài là 25 dm, chiều rộng là 1,5 m và chiều cao là 18 dm.

b) Dài 4/5m, rộng 1/3m, cao 1/4m.

a) 1,5m = 15dm

ĐTXQ hình hộp chữ nhật là:

(25 + 15) x 2 x 18 = 1440 (dm2)

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:

25 x 15 = 375 (dm2)

Quảng cáo – Quảng cáo

DTTP hình hộp chữ nhật là:

1440 + 375 x 2 = 2190 (dm2)

b) ĐTXQ của hình hộp chữ nhật là:

2016 12 28 152115

Đáp số: a) 1440dm2 – 2190dm2

b) 17/30m2 – 11/10 mét vuông

Bài 2 trang 110: Một chiếc hộp hình chữ nhật không có nắp có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm. Bên ngoài thùng được sơn. Diện tích dành cho sơn là bao nhiêu mét vuông?

8dm = 0,8m

DTXQ của quỹ là:

(1,5 + 0,6) x 2 x 0,8 = 3,36 (mét vuông)

Diện tích đáy thùng là: 1,5 x 0,6 = 0,9 (mét vuông)

Diện tích đã sơn là: 3,36 + 0,9 = 4,26 (mét vuông)

Xem thêm :  Mẹo Top 2 Cửa Hàng Givral Huyện Ninh Sơn Ninh Thuận 2022 - Class.VN ✅ VIP

Đáp số: 4,26 m2

Bài 3 trang 110: Viết Đ đúng, viết S sai.

a) Tổng diện tích của hai hình chữ nhật đó bằng nhau.

b) Tổng diện tích của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

c) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật đó bằng nhau.

d) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

một d; (b)S; c)S; đ) ĐỎ

Lưu ý: Hình hộp chữ nhật đã cho có diện tích bằng nhau nhưng đặt ở hai vị trí rất khác nhau nên có diện tích toàn phần bằng nhau nhưng diện tích xung quanh rất khác nhau.

Tải thêm các tài liệu liên quan đến nội dung bài Hướng dẫn làm bài tập trang 110 111 SGK toán lớp 5

AVvXsEg5y6Y373jyluQHpGQkUuTvc U19AauV0Qp vTP0X18MYef1eKOBFdHwhTOw7AwrFuwLIUj9zcWNv4c9

Ôn tập Cách làm bài tập trang 110 111 SGK toán 5?

Bạn vừa đọc bài viết Hướng dẫn rõ hơn về Xem lại Cách làm bài trang 110 111 sgk lớp 5 nâng cao nhất

Chia sẻ cập nhật link Cách làm bài tập trang 110 111 SGK lớp 5 miễn phí

Anh hùng đang tìm kiếm một số Chia sẻ cập nhật link Cách làm bài tập trang 110 111 SGK lớp 5 miễn phí.

Trả lời các câu hỏi phần Hướng dẫn làm bài tập trang 110 111 SGK toán lớp 5

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách làm bài tập trang 110 111 lớp 5 mà vẫn chưa hiểu, các em hoàn toàn có thể để lại bình luận ở cuối bài viết để mình giải thích và hướng dẫn lại cho các em #Cách #làm#bài#trang #sgk#lớp – 2022-11-07 05:14:10Hướng dẫn làm bài tập trang 110 111 SGK toán lớp 5 – Class.VN

Related Posts

Video Ca dao mang vẻ đẹp gì – Class.VN

 ✅ VIP

Video Ca dao mang vẻ đẹp gì – Class.VN ✅ VIP

Video Ca dao mang vẻ đẹp gì – Class.VN Gợi ý về cái hay của dân ca Bùi Nam Khánh tìm kiếm từ khóa Vẻ đẹp câu…

AF1QipMnSmix QRFe He2QZkgeQJvPe5fKCwXz7MyEKVw1600

Clip Top 1 anker shop Huyện Phú Lương Thái Nguyên 2022 – Class.VN ✅ VIP

Clip Top 1 anker shop Huyện Phú Lương Thái Nguyên 2022 – Class.VN Tips Guide Top 1 anker shop Huyện Phú Lương Thái Nguyên 2022 Chi tiết…

AVvXsEhWD4oVzy0wtU8f4kRmbTII6sxYZLKXnlpL1QYj5kGCZ1mRIMzDo6EyWmxP nRtmp8vjVPiCVygN3gj8svO4unvM dLX6BhnVRlRwArE9llOxrehJBcqOwBmKrR5ie Hd0v4KPSsmjezQU2 zOrpweMyr9Pypkn9UinLwhIBMTZ5vcYjTGFOcW03ww1600

Mẹo Top 1 tiệm honda head Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi 2022 – Class.VN ✅ VIP

Mẹo Top 1 tiệm honda head Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi 2022 – Class.VN Hướng Dẫn Mẹo Top 1 tiệm honda head Huyện Ba Tơ Tỉnh Quảng…

Clip Cây tam bội (3n cho quả không hạt được tạo ra bằng phương pháp nhân giống nào) – Class.VN

 ✅ VIP

Clip Cây tam bội (3n cho quả không hạt được tạo ra bằng phương pháp nhân giống nào) – Class.VN ✅ VIP

Clip Cây tam bội (3n cho quả không hạt được tạo ra bằng phương pháp nhân giống nào) – Class.VN Kinh nghiệm về giống tam bội (3n…

AVvXsEjDsUEo7GZHsroSmYhVFZhlVAUfezRhS2pSxgs74IVtCbDc2BA uxHZzLI6W6HyF6VQWHtjvzXg47QSSK7v6jflwKvjvCMzhRQpC0xYZv95USrHCMO4qoIvnYiOEhnfBVwsE12 QFewWlN6Hbk4HFEu1EgVESmezcsWyAfn fIkccNSBAM05eAQWgw1600

Clip Cuộc Cách Mạng Mỹ Là Gì – Ý Nghĩa Cuộc Cách Mạng Mỹ – Class.VN ✅ VIP

Clip Cuộc Cách Mạng Mỹ Là Gì – Ý Nghĩa Cuộc Cách Mạng Mỹ – Class.VN Thử Nghiệm Cách Mạng Mỹ Là Gì – Ý Nghĩa Cách…

Hướng Dẫn Top 20 Cửa Hàng Đổi Tiền Xanh Tại Quận Hà Đông Hà Nội 2022 – Class.VN ✅ VIP

Hướng Dẫn Top 20 Cửa Hàng Đổi Tiền Xanh Tại Quận Hà Đông Hà Nội 2022 – Class.VN Kinh Nghiệm Vào Top 20 Quận Hà Đông Hà…