Top review

Review Cho các dung dịch muối Na2CO3, BaCl2, K2SO3, Mg(NO3)2. Hãy cho biết muối nào tác dụng với dd HCl, NaOH, AgNO3. Viết PTHH xảy ra. nam 2022

22

Top 1 : Cho các dung dịch muối Na2CO3, BaCl2, K2SO3, Mg(NO3)2. Hãy cho biết muối nào tác dụng với dd HCl, NaOH, AgNO3. Viết PTHH xảy ra. nam 2022

Hỏi:


Cho các dung dịch muối Na2CO3, BaCl2, K2SO3, Mg(NO3)2.Hãy cho biết muối nào tác dụng với dd HCl, NaOH, AgNO3.Viết PTHH xảy ra.

Cho các dung dịch muối Na2CO3, BaCl2, K2SO3, Mg(NO3)2.Hãy cho biết muối nào tác dụng với dd HCl, NaOH, AgNO3.Viết PTHH xảy ra.

Đáp:

khanhngan:


          `text{ FALL IN LOVE }`

Tác dụng với `HCl` Ɩà :  `Na2CO3` ѵà `K2SO3`

     `PT :  Na2CO3  +  2HCl -> 2NaCl  +  CO2 ↑  +  H2O`

            `K2SO3  +  2HCl -> 2KCl  +  SO2 ↑ +  H2O`

 Tác dụng với `NaOH` Ɩà : `Mg(NO3)2`

    `PT  :  Mg(NO3)2  +  2NaOH  -> Mg(OH)2↓  + 2NaNO3`

Tác dụng với `AgNO3` Ɩà :  `BaCl2    ;    Na2CO3    ;    K2SO3`

     `PT :  BaCl2   +  2AgNO3 -> 2AgCl ↓ +  Ba(NO3)2`

            `Na2CO3  +  2AgNO3 -> 2Ag2CO3 ↓ + 2 NaNO3`

          `   K2CO3  +  2AgNO3 -> K2SO3 ↓ +  2KNO3`

khanhngan:


          `text{ FALL IN LOVE }`

Tác dụng với `HCl` Ɩà :  `Na2CO3` ѵà `K2SO3`

     `PT :  Na2CO3  +  2HCl -> 2NaCl  +  CO2 ↑  +  H2O`

            `K2SO3  +  2HCl -> 2KCl  +  SO2 ↑ +  H2O`

 Tác dụng với `NaOH` Ɩà : `Mg(NO3)2`

Xem thêm :  Review Giải thích câu tục ngữ:” đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”theo nghĩa đen , nghĩ bóng nam 2022

    `PT  :  Mg(NO3)2  +  2NaOH  -> Mg(OH)2↓  + 2NaNO3`

Tác dụng với `AgNO3` Ɩà :  `BaCl2    ;    Na2CO3    ;    K2SO3`

     `PT :  BaCl2   +  2AgNO3 -> 2AgCl ↓ +  Ba(NO3)2`

            `Na2CO3  +  2AgNO3 -> 2Ag2CO3 ↓ + 2 NaNO3`

          `   K2CO3  +  2AgNO3 -> K2SO3 ↓ +  2KNO3`

khanhngan:


          `text{ FALL IN LOVE }`

Tác dụng với `HCl` Ɩà :  `Na2CO3` ѵà `K2SO3`

     `PT :  Na2CO3  +  2HCl -> 2NaCl  +  CO2 ↑  +  H2O`

            `K2SO3  +  2HCl -> 2KCl  +  SO2 ↑ +  H2O`

 Tác dụng với `NaOH` Ɩà : `Mg(NO3)2`

    `PT  :  Mg(NO3)2  +  2NaOH  -> Mg(OH)2↓  + 2NaNO3`

Tác dụng với `AgNO3` Ɩà :  `BaCl2    ;    Na2CO3    ;    K2SO3`

     `PT :  BaCl2   +  2AgNO3 -> 2AgCl ↓ +  Ba(NO3)2`

            `Na2CO3  +  2AgNO3 -> 2Ag2CO3 ↓ + 2 NaNO3`

          `   K2CO3  +  2AgNO3 -> K2SO3 ↓ +  2KNO3`Top 1 : Cho các dung dịch muối Na2CO3, BaCl2, K2SO3, Mg(NO3)2. Hãy cho biết muối nào tác dụng với dd HCl, NaOH, AgNO3. Viết PTHH xảy ra. nam 2022

0 ( 0 bình chọn )

Tin tức Sao | Tin Game | Kinh Nghiệm Thời Trang | Trang Điểm | Du Lịch | Top Review

https://ngunglammau.info
tin tức 247, tin sao việt, review đồ ăn có tâm, review shopee, download game mod, download apk mod, xu hướng làm đẹp

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kết nối với chúng tôi

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm